Zapraszamy nauczycieli do uczestnictwa w konferencji inaugurującej Sieć współpracy i samodoskonalenia nt.: "Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych", która odbędzie się 26.11.2018 r. w godzinach od 14.00 do 16.00.

Miejsce konferencji: świetlica w ZSZ nr 2 w Rykach ("Budowlanka"), ul. Wyczółkowskiego 10.

Nauczycieli zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o kontakt telefoniczny  z Poradnią  Psychologiczno-Pedagogiczną w Rykach pod numerem  (81 8652 640) do 23.11.2018r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli

  Zapraszamy do korzystania w roku szkolnym 2018/19 z przygotowanej przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach oferty różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży, ich rodziców oraz nauczycieli. 

Poniżej znajduje się tygodniowy rozkład zajęć naszych pracowników w roku szkolnym 2018/2019

W okresie wakacji letnich po raz kolejny, dzieci miały okazję uczestniczyć w dodatkowych zajęciach  z logopedą organizowanych na terenie naszej Poradni.

Podopieczni Poradni po raz kolejny wzięli udział w konkursach logopedycznych. Tym razem były to dwa konkursy:  "Zabawy i ćwiczenia z samogłoskami lub sylabami z wykorzystaniem zmysłów" oraz " Czy na wady nie ma rady?".

Zapraszamy wszystkich nauczycieli z terenu powiatu ryckiego do uczestnictwa w sieciach doskonalenia.

W tym roku tematem sieci prowadzonej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rykach będą "Zachowania nałogowe uczniów".

Natomiast Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dęblinie prowadzi sieć na temat "Dziecko z zaburzeniami mowy w przedszkolu i szkole".

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rykach realizuje w Powiecie Ryckim zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

Takie ośrodki zostały utworzone w całym kraju w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". 

Przypominamy, iż w Polsce mamy podwójny system orzekania o niepełnosprawności dzieci:

  1. Aby dziecko zostało uznane za niepełnosprawne w szkole/przedszkolu/placówce oświatowej musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
  2. Aby skorzystać z zasiłku i świadczenia pielęgnacyjnego, ulgi rehabilitacyjnej, dziecko musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez Powiatowy/Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności.

To są dwa osobne dokumenty!